Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim2019/2020

WNoZ » Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim2019/2020

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 na studiach I i II stopnia rozpoczynają się 2 października 2019 r. (zgodnie z zarządzeniem nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020).

W dniu 2 października o godz. 8.30 w Auli odbędzie się spotkanie organizacyjne wszystkich studentów I roku studiów
I stopnia, podejmujących studia na kierunkach: geografia, geologia, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiska.
Po zebraniu – od godz. 10.00 będą odbywać się planowe zajęcia.


Inauguracja roku akademickiego na Wydziałach kampusu sosnowieckiego odbędzie się 10 października o godz. 11.00 w Auli (Będzińska 60). W tym dniu obowiązywać będą godziny dziekańskie.