Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Strona główna > Dla studentów > Sprawy socjalne

Sprawy socjalne - stypendia ministra

STYPENDIA MINISTRA 2017/2018

  1. Uprzejmie informujemy zainteresowanych studentów WNOZ, że wnioski o stypendium ministra można składać w dziekanacie studenckim w pokoju 111 do dnia 20 września br. Posiedzenie Rady Wydziału planowane jest na 27 września br.
  2. Kwestie przyznawania stypendium ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015
  3. Na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
    znajdziecie Państwo wszystkie szczegółowe informacje na temat kryteriów i zasad ubiegania się i przyznawania stypendiów ministra, edytowalny wzór wniosku, oświadczenie studenta, oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.
  4. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_06/7791ac6686f1b0da85e293530e38866c.pdf
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
  6. Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html

Oświadczenie - do pobrania

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl