Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Strona główna > Dla studentów > Sprawy socjalne

Sprawy socjalne - stypendia Rektora

Zasady punktacji do stypendium JM Rektora UŚ dotyczące innych osiągnięć naukowych na r.ak.2017/2018, o których mowa w §19 ust.1 pkt. 6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego - Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 144 Rektora UŚ z dnia 29 września 2017 r.

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi wśród innych osiągnięć naukowych, o których mowa w w/w Regulaminie ust. 1 pkt 6 mogą mieć przyznane punkty za następujące osiągnięcia:

Konkursy wiedzy z zakresu przyrodniczego i matematyczno-fizycznego:
- konkursy rangi międzynarodowej - 2pkt.
- konkursy rangi krajowej - 1pkt.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl