Śląskie Laboratorium GIS

dr Agnieszka Piechota – Kierownik
www – strona jednostki


Pracownicy:
mgr Michał Ciepły – specjalista n-t