Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > Struktura > Katedry

Struktura.

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Janusz Janeczek
Sekretariat Katedry - mgr Marta Kasprzyk
www
- strona katedry

prof. dr hab. Janusz Janeczek - profesor zwyczajny
prof. dr hab. Łukasz Karwowski - profesor zwyczajny
prof. dr hab. Maria Czaja - profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.U¦ Leszek Marynowski - profesor nadzwyczajny
dr hab. Monika Fabiańska - profesor nadzwyczajny
dr hab. Evgeny Gałuskin - adiunkt
dr hab. Irina Gałuskin - adiunkt
dr hab. Aleksandra Gawęda - adiunkt
dr hab. Aniela Matuszewska - adiunkt
dr hab. Magdalena Misz-Kennan - adiunkt
dr hab. Roman Włodyka - adiunkt
dr hab. Mariola Jabłońska - adiunkt
dr hab. Danuta Smołka-Danielowska - adiunkt
dr hab. Iwona Jelonek, MBA - adiunkt www
dr Lucyna Lewińska-Preis - st. wykładowca
dr Beata Smieja-Król - adiunkt
dr Eligiusz Szełęg - adiunkt
dr Krzysztof Szopa - adiunkt
dr Michał Bucha - asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Mirosława Głowacka - specjalista
mgr Marta Kasprzyk - specjalista

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Ewa Teper - st. specjalista

Doktoranci

mgr Juroszek Rafał
mgr Krz±tała Arkadiusz
mgr Maczuga Renata
mgr Marta Malecha
mgr Marta Stasiak
mgr Spunda Karol
mgr Rafał Kubik
mgr Natalia Sawicka
mgr Dorota ¦rodek
mgr Marzena Żurek
mgr Tomasz Brachaniec
mgr Mirosław Szczyrba
mgr Rafał Warchulski
mgr Justyna Smolarek
mgr Anna Szpak
mgr Zbigniew Jelonek
mgr Adam Nocoń
mgr inż. Wojciech Szulik

Pracownia Rentgenowska

dr Kamila Banasik - specjalista
dr Tomasz Krzykawski - specjalista

Laboratorium Gemmologiczne

dr Włodzimierz Łapot - Kierownik Laboratorium , st. wykładowca

Katedra Geologii Podstawowej

Kierownik Katedry - dr hab. Justyna Ciesielczuk (Zastępca Kierownika na czas urlopu prof.dr hab. Jerzy Żaba)
Sekretariat Katedry - mgr Ewa Biały
www - strona katedry

prof.dr hab. Jerzy Żaba - profesor zwyczajny
dr hab. Małgorzata Nita - adiunkt
dr hab. Jerzy Nita - adiunkt
dr hab. Justyna Ciesielczuk - adiunkt
dr Ryszard Chybiorz - adiunkt
dr inż. Dominik Jura - st. wykładowca
dr Ewa Kurowska - adiunkt
dr Bogumiła Piwowar - adiunkt
dr Tomasz Salamon - adiunkt
dr inż. Magdalena Zielińska - adiunkt
dr Krzysztof Gaidzik - adiunkt
dr Ewa Wójcik - adiunkt
dr Ryszard Kuzak - st. wykładowca
dr Jacek Szczygieł - adiunkt
mgr Sylwia Skreczko - asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Ewa Biały - st. specjalista
mgr Waldemar Bardziński - st. specjalista
mgr Małgorzata Manowska - st. specjalista

Doktoranci

mgr Anna Abramowicz
mgr Łukasz Marchewka
mgr Patrycja Michałowicz
mgr Paweł Pala
mgr Paweł Morawski
mgr Sylwia Skreczko
mgr Maciej Szuba

Katedra Geologii Stosowanej

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Adam Idziak
Sekretariat Katedry - mgr Maria Dziurowicz
www - strona katedry

prof. dr hab. Adam Idziak - profesor zwyczajny
prof. dr hab. Mirosława Bukowska - profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. Lesław Teper - profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.U¦ Jerzy Cabała - adiunkt
dr hab. Dariusz Malczewski - adiunkt
dr hab. Stanisław Ćmiel - adiunkt
dr hab. Sławomir Kędzior - adiunkt
dr hab. Bogdan Żogała - adiunkt
dr Iwona Stan-Kłeczek - adiunkt
dr Krzysztof Jochymczyk - adiunkt
dr Jolanta Pierwoła - st. wykładowca
dr Ryszard Dubiel - st. wykładowca
dr Jarosław Badera - st. wykładowca
dr Zbigniew Mirkowski - st. wykładowca
dr Katarzyna Sutkowska - adiunkt
dr Marta Kondracka - adiunkt
dr Maciej Mendecki - adiunkt
mgr Barbara Bieta - asystent
dr Dorota Rożek - asystent

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Maria Dziurowicz - st. specjalista

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Radosława Tomaszewska - specjalista
mgr Iwona Biegun - geolog

Doktoranci

mgr Barbara Bieta
mgr Weronika Nadłonek
mgr Agnieszka Dżaluk
mgr Mateusz Mycka
mgr Adrian Zarychta
mgr Agnieszka Degórska

Katedra Paleontologii i Stratygrafii

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Edward Głuchowski
Sekretariat Katedry - mgr Grażyna Kisiel
www - strona katedry

prof. dr hab.inż. Edward Głuchowski - profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. Grzegorz Racki - profesor zwyczajny
dr hab.prof.U¦ Mariusz Salamon - profesor nadzwyczajny
dr hab. Paweł Filipiak - adiunkt
dr hab.prof.U¦ Michał Zatoń - adiunkt
dr Tomasz Wrzołek - st. wykładowca
dr Wojciech Krawczyński - st. wykładowca
dr Katarzyna D±browska-Zapart - adiunkt
dr Michał Rakociński - adiunkt

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Grażyna Kisiel - specjalista

Doktoranci

mgr Krzysztof Broda
mgr Krzysztof Brom
mgr Trzęsiok Dawid
mgr Rafał Lach
mgr Zuzanna Wawrzyniak

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Kierownik Katedry - prof. U¦ dr hab. Andrzej J.Witkowski
Sekretariat Katedry - mgr Ewa Kaczkowska
www - strona katedry

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.U¦ Andrzej J.Witkowski - profesor nadzwyczajny
dr hab.inż.prof.U¦ Jacek Różkowski - profesor nadzwyczajny
dr Janusz Kropka - st. wykładowca
dr Hanna Rubin - st. wykładowca
dr Krystyn Rubin - st. wykładowca
dr Piotr Siwek - st. wykładowca
dr inż. Marek Sołtysiak - adiunkt
dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz - adiunkt
dr Sławomir Sitek - adiunkt
mgr Joanna Czekaj - asystent
mgr Dominika D±browska - asystent

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Dorota Grabala - st. specjalista
mgr Jacek Wróbel - st. specjalista
mgr Ewa Kaczkowska - st. specjalista

Doktoranci

mgr Joanna Czekaj
mgr Dominika D±browska

Katedra Rekonstrukcji ¦rodowiska Geograficznego

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Ireneusz Malik
Sekretariat Katedry - dr Beata Woskowicz-¦lęzak
www - strona katedry

prof. dr hab. Ireneusz Malik - profesor nadzwyczajny
dr hab. Jolanta Burda - adiunkt
dr hab. Krzysztof Wójcicki - adiunkt
dr hab. Jan Maciej Waga - adiunkt
dr hab. Halina Pawelec - adiunkt
dr hab. Agnieszka Czajka - adiunkt
dr Ryszard Kaczka - st. wykładowca
dr Maria Fajer - adiunkt
dr Małgorzata Wistuba - adiunkt

Pracownicy naukowo-techniczni

dr Beata Woskowicz-¦lęzak - specjalista

Doktoranci

mgr Katarzyna Łuszczyńska
mgr Daniel Gawior
mgr Paweł Rutkiewicz
mgr Monika Franek
mgr Jakub Czaja

Katedra Geografii Ekonomicznej

Kierownik Katedry - prof. dr hab Jerzy Runge
Sekretariat Katedry - mgr Maria Sobala
www - strona katedry

prof. dr hab Jerzy Runge - profesor nadzwyczajny
dr hab. Iwona Kantor-Pietraga - adiunkt
dr hab. Franciszek Kłosowski - adiunkt
dr hab. Robert Krzysztofik - adiunkt
dr hab. Anna Runge - adiunkt
dr hab. Marzena Lamparska - adiunkt
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Zy¶ko - adiunkt
dr hab. Sławomir Sitek - adiunkt
dr Valentin Mihaylov - adiunkt
dr Andrzej Soczówka - adiunkt
dr Marta Chmielewska - adiunkt
dr Tomasz Spórna - adiunkt
mgr Weronika Dragan - asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Maria Sobala - specjalista

Doktoranci

mgr Weronika Dragan
mgr Marlena Dyszy
mgr Natalia Tomczewska-Popowycz
mgr Monika Olberek-Żyła
mgr Bartosz Łodziana
mgr Wojciech Koman

Katedra Klimatologii

Kurator Katedry - prof. dr hab. Ireneusz Malik
Sekretariat Katedry -
www - strona katedry

prof. dr hab. Tadeusz NiedĽwiedĽ - profesor zwyczajny
dr hab. Zuzanna Bielec-B±kowska - adiunkt
dr hab. Ewa Łupikasza - adiunkt
dr hab. Małgorzata Falarz - adiunkt
dr Artur Widawski - adiunkt
dr Magdalena Opała-Owczarek - adiunkt

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Tomasz Budzik - specjalista

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Doktoranci

mgr Katarzyna Waniek
mgr Sonia Sarapata
mgr Jan Zimnol

Katedra Geomorfologii

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jacek Jania
Sekretariat Katedry - mgr Jolanta Ziołowicz
www - strona katedry

prof. dr hab. Jacek Jania - profesor zwyczajny
dr hab. Wiesława Krawczyk - adiunkt
dr hab. Wojciech Dobiński - adiunkt
dr hab. Bogdan G±dek - adiunkt
dr Andrzej Tyc - st. wykładowca
dr Jan Leszkiewicz - st. wykładowca
dr Dariusz Ignatiuk - adiunkt
dr Bartłomiej Szypuła - adiunkt
dr inż. Małgorzata Błaszczyk - adiunkt
dr Mariusz Grabiec - adiunkt
dr Agnieszka Piechota - adiunkt
dr Joanna Szafraniec - adiunkt

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Jolanta Ziołowicz - specjalista
mgr Edyta K±dziela - st.technik


Dr hab. Peter Walsh – Honorary Fellow

Doktoranci

mgr Marcin Fila
mgr Katarzyna Juraszek-Wiewióra
mgr Mirosław Szumny
mgr MIchał Glazer
mgr Michał Laska
mgr Elzbieta Majchrowska

Centrum Studiów Polarnych
sekretariat Polskiego Konsorcjum Polarnego

www - strona centrum

Pracownicy:

dr Maja Lisowska - dyrektor wykonawczy
dr Leszek Kolondra
mgr Elżbieta Majchrowska
mgr Adam Ziegler
mgr Michał Laska

Pracownicy naukowo-techniczni

dr Łukasz Małarzewski - specjalista

Doktoranci

mgr inż. Barbara Barzycka
mgr Marta Bystrowska
mSc Leo Decaux
mgr Krzysztof Senderak
mgr Aleksander Uszczyk

¦l±skie Laboratorium GIS

dr Agnieszka Piechota - Kierownik
www - strona jednostki

Pracownicy:

mgr Michał Ciepły - specjalista n-t

Katedra Geografii Fizycznej

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Stanisław Czaja
Sekretariat Katedry - mgr Joanna Kidawa
www - strona katedry

prof. dr hab. Stanisław Czaja - profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. Tadeusz Szczypek - profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.U¦ Andrzej Czylok - profesor nadzwyczajny
dr hab. Oimahmad Rahmonov - adiunkt
dr hab. Mariusz Rzętała - adiunkt
dr hab. Renata Dulias - adiunkt
dr hab. Adam Hibszer - adiunkt
dr hab. Damian Absalon - adiunkt
dr hab. Tadeusz Molenda - adiunkt
dr hab. Martyna Rzętała - adiunkt
dr hab. Artur Szymczyk - adiunkt
dr Magdalena Matysik - st. wykładowca
dr Robert Machowski - adiunkt
dr Marek Ruman - adiunkt,  www
dr Jolanta Pełka-Go¶ciniak - st. wykładowca
dr Grzegorz Jankowski - st. wykładowca
dr Jerzy Wach - st. wykładowca
dr Andrzej Boczarowski - st. wykładowca

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Joanna Kidawa - specjalista
mgr Agnieszka Maszlej - specjalista
mgr Violetta Degórska - st. specjalista

Doktoranci

mgr Ramanchuk Aliaksei
mgr Marcin Biber
mgr Katarzyna Dacy-Ignatiuk
mgr Karolina Tr±bka
mgr Kinga Mazurek
mgr Magdalena Dr±g

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Kierownik Katedry - dr hab.prof.U¦ Urszula Myga-Pi±tek
Sekretariat Katedry - mgr Patrycja Dzikowska
www - strona katedry

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka - profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.U¦ Urszula Myga-Pi±tek - profesor nadzwyczajny
dr Sławomir Pytel - adiunkt
dr Anna Nitkiewicz-Jankowska - adiunkt
dr Katarzyna Pukowiec-Kurda - asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Patrycja Dzikowska - st. referent

Doktoranci

mgr Hanna Doroz
mgr Radosław Sagan
mgr Piotr Kotula

Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych

Kierownik Pracowni - dr Stanisław Duber
www - strona pracowni

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał

Kierownik Laboratorium: - mgr Włodzimierz Pawełczyk

mgr Anna Sitek - st. technik
mgr Mariusz Gardocki - specjalista
Bożena Nowak - st. technik
mgr Aleksandra Zagórna - st. technik

Laboratorium Analiz Wody

Kierownik Laboratorium: - mgr inż. Grażyna Rusin, st.specjalista
e-mail

mgr inż. Ewa Jainta - st. specjalista
mgr Pelagia Domagalska - geograf
mgr Marzena Barczyk - specjalista
Iwona Milińska - specjalista
mgr Anna Głowacka-Dębowiec - specjalista
mgr Renata Fikier - specjalista

Wydziałowa Pracownia Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych

Kierownik Pracowni - mgr Elżbieta Miernikowska, st. specjalista

mgr inż. Krystyna Kocel - st. specjalista
mgr inż. Szczepan Samulewicz - specjalista
Lic. Piotr Manowski - administrator sieci
mgr Marek Skoczeń - specjalista
Aleksandra ¦liwicka - specjalista
Irmina Rabęda - referent

Biuro Pełnomocnika Dziekana ds. Programów Międzynarodowych

dr Wioletta Tomala-Kania - specjalista

Muzeum Nauk o Ziemi

Kierownik Muzeum - mgr Ewa Budziszewska-Karwowska

mgr Małgorzata Rahmonov - geograf
mgr Anna D±browska - technik

Biblioteka

Kierownik Biblioteki - mgr Renata Ćmiel,kustosz

mgr Urszula Iwańska - kustosz
mgr Marzena Nowak - kustosz
mgr Barbara Tyc - kustosz
mgr Magdalena Gil - specjalista
mgr Irena Nowak - st. specjalista
mgr Joanna Warot - kustosz

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu - mgr Aleksandra Alwaeli

mgr Katarzyna Wojdat - st. referent
Jolanta Mielczarek - sam. referent
Zenona Rabęda - specjalista
Ewa Samulewicz - sam. referent
mgr Magdalena Tomaszkiewicz - sam. referent
Justyna Rogalska-Nowak - sam. referent

Administracja

Kierownik Administracji - mgr Jerzy Głowacki

mgr Mirosław Musiał - Kierownik obiektu
mgr Barbara Lenard - st. referent
mgr Krystian Jura - sam. referent
Jolanta Schwałkowska - telefonistka

Obsługa

Gatniejewski Jacek - konserwator
Halina Kuwak - pomoc adm. , szatniarz
Sławomir Kuwak - elektryk
Kika Daniel - ¶lusarz
Janusz Morga - stolarz
Piotr Porębski - elektryk
Janusz Pudłowski - konserwator , ¶lusarz
Anna Rogalska - st. pedel
Ewa Roterman - st. szatniarz
Barbara Sieklicka - rzemie¶lnik
Jacek Szulc - elektryk
Marek W±tor - kons. wym. ciepła
Krypczyk Violetta - szatniarz
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl