Aktualności studenckie


W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego  31 października 2019 r. zostaje ogłoszony dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


TUTORING 2018/2019

Informujemy, że trwają zapisy na zajęcia w formie tutoringu. Pełna oferta opisana w zakładce tutoring.


ArcGIS – licencja SITE na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu


Regulamin studiów

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Tok studiów – druki

ćwiczenia terenowe 2018 – Geografia i IZŚ

Dyżury Prodziekanów

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji
dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
poniedziałek: 10.00 – 11.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Spraw Studencki
dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń
wtorek 11.00 – 12.00