Aktualności studenckie

WNoZ » Student » Aktualności studenckie

Egzamin poprawkowy z „Podstaw geodezji, topografii i kartografii” dla I lat geografii, geologii, geologii stosowanej i inżynierii zagrożeń środowiska: 20 LUTY (WTOREK) GODZ. 10.00 SALA 002

ćwiczenia terenowe 2018 – Geografia i IZŚ

Dyżury Prodziekanów

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji
dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
wtorek: 11.00 – 12.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Spraw Studencki
dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń
wtorek 12.00 – 13.00