Aktualności studenckie

WNoZ » Student » Aktualności studenckie

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +

Wydział Nauk o ziemi uś

INFORMACJA

dla studentów aplikujących o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2019/2020

Od tego roku rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez system USOS. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOS, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Po złożeniu wniosku należy go zatwierdzić.

  • Wydziałowe spotkanie informacyjne odbędzie się 14 marca 2019r. o godz. 14.00 (sala 1617)
  • Do 24 marca 2019r. można składać formularz aplikacyjny poprzez system USOS.
  • Rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną odbędzie się 27 marca 2019r.

o  godz. 12:00 (pokój 1623)

  • Do04.2019, godz. 14.00 należy dostarczyć do koordynatora wydruk formularza aplikacyjnego podpisany przez osobę zakwalifikowaną.

Główne informacje dotyczące wyjazdu na studia SMS w ramach programu Erasmus Plus dostępne są na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

Koordynator Programu Erasmus+ na WNoZ:

dr hab. Jolanta Burda (jolanta.burda@us.edu.pl)


Biuro Karier UŚ

Biuro Karier UŚ organizuje dyżury doradcy zawodowego skierowane do studentów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Harmonogram dyżurów prezentuje poniższa tabela

Dzień Sala Godzina
1.03.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
15.03.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
29.03.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
12.04.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
26.04.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
10.05.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
24.05.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30
7.06.2019 3 (przewiązka) 07:30 – 14:30

Dyżurować będzie Pani Małgorzata Chatys (Doradca zawodowy i coach kariery). Celem tych działań  jest szeroko pojęte wspieranie rozwoju kariery zawodowej studentów WNoZ UŚ, w tym możliwość umówienia się z doradcą zawodowym i pomoc m.in. w:

– poszukiwaniu pracy,

– przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

– przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

– zaplanowaniu kariery.


TUTORING 2018/2019

Informujemy, że trwają zapisy na zajęcia w formie tutoringu. Pełna oferta opisana w zakładce tutoring.


ArcGIS – licencja SITE na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu


Regulamin studiów

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Tok studiów – druki

ćwiczenia terenowe 2018 – Geografia i IZŚ

Dyżury Prodziekanów

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji
dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
poniedziałek: 10.00 – 11.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Spraw Studencki
dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń
wtorek 11.00 – 12.00