Aktualności studenckie

WNoZ » Student » Aktualności studenckie

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

 mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019  45 w historii Wydziału Nauk o Ziemi

która odbędzie się w dniu 3  października 2018 roku o godzinie 1100 w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.:

„Śląsk 500 000 lat temu, czyli o geologicznych dowodach na ekstremalne zmiany klimatu” wygłosi Dr. hab. Tomasz Salamon

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów o przybycie na godz. 1030


Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów I stopnia (lic.) wszystkich kierunków rozpoczynają zajęcia dydaktyczne 5 października, I roku studiów II stopnia (MU) wszystkich kierunków – 8 października. Zajęcia dla pozostałych Studentów (rok II, III, IV i II MU) rozpoczną się 4 października.


ArcGIS – licencja SITE na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu


Regulamin studiów

Tok studiów – druki

ćwiczenia terenowe 2018 – Geografia i IZŚ

Dyżury Prodziekanów

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji
dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek
wtorek: 10.00 – 11.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Spraw Studencki
dr hab. prof. UŚ Michał Zatoń
wtorek 11.00 – 12.00