Programy studenckie

Studenci i Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego mają szerokie możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych, w ramach różnych programów wymiany akademickiej.

Kompletne informacje na temat możliwości uczestnictwa  w  programach (zasady i terminy naboru, uczelnie partnerskie, zasady studiowania za granicą, poziom dofinansowania dla uczestników itp.) można uzyskać na stronie: http://www.krsg.us.edu.pl/ceepus/

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +

INFORMACJA

dla studentów aplikujących o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2019/2020

Od tego roku rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez system USOS. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOS, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Po złożeniu wniosku należy go zatwierdzić.

  1. Wydziałowe spotkanie informacyjne odbędzie się 14 marca 2019r.  o godz. 14.00 (sala 1617)
  • Do 28 marca 2019r. można składać formularz aplikacyjny poprzez system USOS.
  • Rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną odbędzie się 2 kwietnia 2019r. o godz. 12:00 (pokój 1623)
  • Do 5 kwietnia.2019, do godz. 14.00  należy dostarczyć do koordynatora wydruk formularza aplikacyjnego podpisany przez osobę zakwalifikowaną.

Główne informacje dotyczące wyjazdu na studia SMS w ramach programu Erasmus Plus dostępne są na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

Koordynator Programu Erasmus+ na WNoZ:

                                                                                                                                    dr hab. Jolanta Burda (jolanta.burda@us.edu.pl)