Programy studenckie

WNoZ » Student » Programy studenckie

Studenci i Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego mają szerokie możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych, w ramach różnych programów wymiany akademickiej.

Kompletne informacje na temat możliwości uczestnictwa  w  programach (zasady i terminy naboru, uczelnie partnerskie, zasady studiowania za granicą, poziom dofinansowania dla uczestników itp.) można uzyskać na stronie: http://www.krsg.us.edu.pl/ceepus/