Dla kandydatów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

  • Gwarantujemy urozmaicony program studiów i duży wybór specjalności
  • Bierzemy udział w wymianie studentów w ramach programów: MOST,SOCRATES/ERASMUS i CEPUS, co daje możliwości wyjazdu do innej uczelni w kraju i zagranicą
  • Jeździmy na praktyki terenowe (mamy ich najwięcej w Polsce)
  • Oferujemy praktyki zawodowe w najlepszych firmach naszego regionu
  • Posiadamy kompetentną kadrę naukową i wykładowców (jako jedyny Wydział Nauk o Ziemi w Polsce uzyskaliśmy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego)
  • Dajemy możliwość działania w ramach Studenckich Kół Naukowych
  • Gwarantujemy możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2
  • Oferujemy różnorodny program stypendialny i stażowy, studentom zamiejscowym oferujemy miejsca w domach akademickich zlokalizowanych nieopodal siedziby Wydziału
  • Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria), zbiory bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowej, pracownie komputerowe oraz dostęp do Internetu