Kierunki studiów

[row]
[column md=”6″]

Geografia

Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych

Turystyka

[/column]
[column md=”6″]

Geologia

Geologia Stosowana

Geofizyka

[/column]
[/row]