STULECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

WNoZ » STULECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

WYSTAWA I KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU
STULECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO –
– ROKU POLSKIEJ GEOGRAFII 2018

WYSTAWA – Hol Sejmu RP, 16-19 marca 2018 r.
KONFERENCJA – Sala Kolumnowa Sejmu RP, 19 marca 2018 r., godz. 11.00-15.30

Udział w konferencji i wystawie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program.