Szkolenie „Podstawy teledetekcji satelitarnej”

WNoZ » Szkolenie „Podstawy teledetekcji satelitarnej”

Śląskie Laboratorium GIS ogłasza nabór na szkolenie „Podstawy teledetekcji satelitarnej”, które odbędzie się w dniach 24-25 września 2018. Kurs trwa 16 godzin zajęciowych (8 godzin zajęć każdego dnia szkolenia). Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 20 czerwca 2018 pod adresem: slabgis@us.edu.pl . Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją dokonania opłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie. Kurs uzyskał dofinansowanie KNOW i w związku z czym cena kursu dla jednego uczestnika wynosi 180 zł. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie: http://www.slabgis.us.edu.pl/podstawy-teledetekcji-satelitarnej/