Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Idż do:

Informacje,
regulaminy:

Dziekanat czynny:

pn.9:00-13:00
wt.9:00-13:00
śr.9:00-13:00
czw.11:00-15:00
(przerwa 13:00-13:30)
pt.nieczynne

Do pobrania:

Kontakt:

Wydziałowy Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr hab. Marzena Lamparska
pok. 1810
tel. 32 3689 587

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe na studiach licencjackich:
dr Sławomir Pytel
tel. 3689 213

Strona główna > Dla studentów > Ważne terminy

Ważne terminy

Składanie indeksu do zaliczenia : 25.09.2017 r.

Osoby chcące ubiegać się o stypendium rektora zobowiązane są do złożenia indeksu z kompletnymi wpisami (wg. wpisów do indeksów) w terminie do: 25.09.2017 r.

Studenci III roku studiów zawodowych i II roku studiów MU składają w Dziekanacie dokument Zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 28 stycznia 2015r.) do dnia 15.03.2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składane są w Dziekanacie do dnia 16.10.2017 r.

Indeksy do zaliczenia ostatniego semestru studiów powinny być złożone do dnia 25.09.2017 r.

Składanie wniosku do stypendium socjalnego: do 10-go każdego miesiąca

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl