Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Kierunki studiów - Turystyka

Geografia Geologia Geofizyka Inżynieria zagrożeń środowiskowych Geologia stosowana Turystyka

Turystyka

Opis kierunku: Turystykę studiują pasjonaci podróżowania, otwarci na przygody, poznawanie kraju i świata, specjaliści w zakresie indywidualnych i grupowych organizacji wyjazdów; przyszli specjaliści od zarządzania ruchem turystycznym. Program studiów na kierunku „turystyka” gwarantuje poznanie: teoretycznych podstaw turyzmu, nowoczesnego warsztatu badań ruchu turystycznego, kierunków i trendów współczesnego zróżnicowania rynku turystycznego (różne rodzaje i formy turystyki, w tym ekstremalne odmiany turystyki) w kontekście przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań (potencjał środowiskowy, globalizacja, rozwój zrównoważony, transformacje krajobrazów). Program studiów zawiera treści dotyczące strategii obsługi klienta, zachowań konsumenckich, zasad marketingu, rynku pracy i negocjacji w biznesie, a także socjologicznych i ekonomicznych podstawy turystyki oraz aspektów prawnych. Program zapewnia możliwość doskonalenia warsztatu technicznego i praktycznego studentów w zakresie: opracowywania tematycznych inwentaryzacji i waloryzacji turystycznych, kartowania i obrazowania (wizualizacji) atrakcji i walorów turystycznych, tworzenia map (z użyciem technik GIS); zawiera także przedmioty służące rozwojowi umiejętności obsługi klientów (ICT). Program studiów uzupełniają kursy, których celem jest poznanie potencjału turystycznego regionów świata, stopnia i jakości zagospodarowania turystycznego. Studia turystyczne mają wymiar praktyczny, obfitują w praktyki zawodowe w firmach turystycznych oraz wyjazdy terenowe, sprawdzające umiejętność pilotażu wycieczek i przygotowywania ofert turystycznych. Studenci mają do wyboru dwie specjalności, prowadzone przez interdyscyplinarną kadrę: gospodarka turystyczna i dziedzictwo kulturowe. Kształcenie odbywa się w systemie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Na kierunku prowadzi się współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane na kierunku Turystyka ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką i stanowią poziom pośredni w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Perspektywy zawodowe – Absolwenci turystyki zatrudniani są w biurach podróży i promocji turystyki, agencjach touroperatorów i przewoźników turystycznych, obiektach zakwaterowania, placówkach kultury i nauki, muzeach, w organizacjach turystycznych na szczeblu regionalnym i krajowym. Są zatrudniani jako przewodnicy w obiektach/obszarach turystycznych i jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych. Są specjalistami ds. turystyki w urzędach wszystkich szczebli, m.in. w wydziałach strategii i rozwoju oraz w referatach turystyki. Absolwenci turystyki są również przygotowani do prowadzenia własnych firm i przedsiębiorstw, oferujących usługi turystyczne.

Słowa kluczowe – praktyki zagraniczne, pilotaż wycieczek, zarządzanie turystyką, turystyka międzynarodowa, dziedzictwo kulturowe, gospodarka turystyczna. Strona www - http://www.krsg.us.edu.pl/geozagrozenia/
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl