Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Biblioteka > Udostępnianie zbiorów

BIBLIOTEKA WNoZ - UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


Zmiany w godzinach pracy B i b l i o t e k i WNoZ w okresie ferii studenckich 11. 02. 17 - 18. 02. 17
Harmonogram pracy Biblioteki WNoZ

WYPOŻYCZALNIA (3 piętro w bud. dydaktycznym, pokój 307, tel. 32-3689-262)

poniedziałek 10.00 - 17.30
wtorek - piątek 10.00 - 14.30
sobota* 9.00 -13.00
* wypożyczalnia będzie czynna w następujące soboty:15. 10. 2016, 5. 11, 26. 11, 10. 12, 14. 01. 2017, 28. 01

CZYTELNIA (parter Auli Międzywydziałowej, pokój 011, tel. 32-3689-661)

poniedziałek - środa 9.00 - 18.00
czwartek 9.30 - 18.00
piątek 9.00 - 18.00
sobota* 9.00 - 13.00
* czytelnia będzie czynna w następujące soboty: 8. 10. 2016, 22. 10, 19. 11, 3. 12, 17. 12, 21. 01. 2017, 4. 02

SKŁADNICA MAP (4 piętro w bud. dydaktycznym, pokój 406, tel. 32-3689-426)

poniedziałek 11.00 - 18.00
wtorek - piątek 9.00 - 14.30
sobota* 9.00 - 13.00
* składnica będzie czynna w następujące soboty: 15. 10. 2016, 5. 11, 26. 11, 10. 12, 14. 01. 2017, 28. 01

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczalnia Biblioteki WNoZ mieści się na III piętrze budynku głównego w pok. 307 tel. 32-3689-262 .

Prawo do korzystania z wypożyczalni ( wypożyczania książek na zewnątrz ) posiadają wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi działająca w ramach sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Śląskiego informuje:

- zamawiania, rezerwacji i prolongat książek dokonujemy za pomocą katalogu elektronicznego OPAC (sygnatury BNZ)

- nowi użytkownicy systemu (pracownicy oraz studenci) dokonują zapisu online za pomocą elektronicznego formularza
www.ciniba.edu.pl -- zapisy i wypożyczenia -- Formularz rejestracji nowych czytelników
lub
www.opac.ciniba.edu.pl -- OPAC --loguj -- rejestracja nowych czytelników

Po wypełnieniu FORMULARZA należy następnie osobiście autoryzować swoje konto | w Wypożyczalni. Wysłany FORMULARZ „czeka” w systemie na autoryzację 14 dni. Po tym terminie nieautoryzowane konto jest automatycznie usuwane. Do autoryzacji konta niezbędne jest posiadanie ze sobą ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej oraz indeksu !!!

Przypominamy:

- użytkownik jest zobowiązany sam kontrolować stan swojego konta w systemie OPAC (m.in. dokonywać prolongat samodzielnie przed upływem terminu zwrotu oraz zwracać wypożyczone książki w odpowiednim terminie).
- za nieterminowe zwroty system nalicza karę pieniężną.

Szanowni Państwo,
w przypadku brak możliwości zarezerwowania lub prolongowania dokumentów (przyciski Zarezerwuj lub Prolonguj są nieaktywne) prosimy, aby w swojej przeglądarce wyczyścićhistorię przeglądania lub usunąć pliki Cookies (ciasteczka) - wówczas wszystko wróci do normy.

Szczegółowych informacji udzielają dyżurujący bibliotekarze.

CZYTELNIA

Czytelnia Biblioteki WNoZ mieści się na parterze w budynku Auli Międzywydziałowej w pok. 011 tel. 32-3689-661.

W czytelni udostępniamy zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi dowodu tożsamości i wpis do księgi odwiedzin. Na każde zamawiane wydawnictwo należy wypisać czytelnie rewers na podstawie katalogu.

SKŁADNICA MAP

Składnica Map mieści się na IV piętrze Budynku Głównego w pok. 406

Prawo korzystania z wypożyczalni map posiadają: studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Mapy wypożycza się na okres 2 tygodni. Na każdą wypożyczoną mapę należy prawidłowo wypełnić rewers. Poza Składnicę Map nie wypożycza się: atlasów, zbiorów specjalnych tj. map wydanych przed 1945 r., map w postaci cyfrowej oraz map, które posiadamy tylko w jednym egzemplarzu.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl