Władze

[row]
[column sm=”6″]

Dziekan

prof.dr hab.
Leszek Marynowski

tel. 517027334
e-mail: leszek.marynowski@us.edu.pl
[/column]
[column sm=”6″]

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab.prof.UŚ
Ewa Łupikasza

tel. 517027635
e-mail: ewa.lupikasza@us.edu.pl
[/column]
[/row]
[row]
[column sm=”6″]

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr hab.prof.UŚ
Urszula Myga-Piątek

tel. 517027656
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl
[/column]
[column sm=”6″]

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr hab.prof.UŚ
Michał Zatoń

tel. 517027757
e-mail: mzaton@wnoz.us.edu.pl
[/column]
[/row]