Historia

W roku 1973 przy Instytucie Biologii Uniwersytetu Śląskiego powstał samodzielny Zakład Geografii, w którym pracowali doc. dr hab. Jan Trembaczowski, prof. dr hab. Józef Szaflarski, mgr Tadeusz Szczypek, mgr inż. Stanisława Kobylecka, mgr Zbigniew Widera. Był on zalążkiem powstałego w 1974 roku Wydziału Nauk o Ziemi. Pierwsze egzaminy wstępne przeprowadzono w lipcu 1974 r. na kierunek geograficzny.

Budynek przy ul. Szkolnej

Swoją działalność Wydział rozpoczął w budynku Szkoły Górniczej przy ul. Szkolnej. Na początku roku akademickiego 1974/1975 z nowoprzyjętej młodzieży wyodrębniono grupę studentów, dla których przygotowano program zapewniający specjalizację z zakresu geologii. Pierwszym Dziekanem organizującym podwaliny Wydziału był doc. dr Marian Marczak, a prodziekanem prof. dr hab. Jan Trembaczowski.W kolejnym roku prowadzono już rekrutację na studia geograficzne i geologiczne.Z początkiem roku akademickiego Wydział otrzymał budynek przy ul. Partyzantów w Sosnowcu. Instytut Geografii objął budynek przy ul. Szkolnej.

Budynek przy ul.Partyzantów

 

 

W roku 1975/1976 nastąpiła też zmiana na stanowisku Dziekana. Kierownictwo Wydziału objął świetny organizator i przyjaciel młodzieży prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz, Dziekan Wydziału w latach 1975 – 1981 oraz Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1981 – 1989. W roku 1977 oddano do użytku laboratorium dzisiejszej siedziby Wydziału, wtedy to geografia objęła w posiadanie budynek przy ul. Partyzantów. W strukturze Wydziału funkcjonował Instytut Geografii (dyrektor prof. dr hab. Jan Trembaczowski) i Instytut Geologii (dyrektor prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski).

W roku 1982 nastąpiła pełna integracja lokalowa Wydziału w budynku przy ul. Mielczarskiego (dzisiejszej Będzińskiej). Dziekanem od roku 1981 był prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski. A w latach 1987/88 do 1990/91 prof. dr hab. inż. Stanisław Bukowy. Od 1991 r. Wydział posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii, a od grudnia 1992 r. – także w zakresie geografii. Z końcem 1997 roku Wydział uzyskał pełnię praw akademickich, to znaczy otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii.