Administracja

Kierownik Administracji – mgr Jerzy Głowacki
mgr Mirosław Musiał – Kierownik obiektu
mgr Barbara Lenard – st. referent
mgr Krystian Jura – sam. referent
Jolanta Schwałkowska – telefonistka


Obsługa
Gatniejewski Jacek – konserwator
Halina Kuwak – pomoc adm. , szatniarz
Sławomir Kuwak – elektryk
Kika Daniel – ślusarz
Janusz Morga – stolarz
Piotr Porębski – elektryk
Janusz Pudłowski – konserwator , ślusarz
Anna Rogalska – st. pedel
Ewa Roterman – st. szatniarz
Barbara Sieklicka – rzemieślnik
Jacek Szulc – elektryk
Marek Wątor – kons. wym. ciepła
Krypczyk Violetta – szatniarz