Centrum Studiów Polarnych

WNoZ » Wydział » Struktura » Centrum Studiów Polarnych

Strona centrum – http://www.polarknow.us.edu.pl/

Pracownicy:
dr Maja Lisowska – dyrektor wykonawczy
dr Leszek Kolondra
mgr Elżbieta Łepkowska
mgr Adam Ziegler

Pracownicy naukowo-techniczni
dr Łukasz Małarzewski – specjalista
mgr Michał Laska – starszy technik

Doktoranci
mgr inż. Barbara Barzycka
mgr Marta Bystrowska
mSc Leo Decaux
mgr Krzysztof Senderak
mgr Aleksander Uszczyk