Centrum Studiów Polarnych

Strona centrum – http://www.polarknow.us.edu.pl/
Centrum tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN. 

Przewodniczący CSP prof. dr hab. Jacek Jania

Kierownik Biura CSP:
dr Dariusz Ignatiuk

Pracownicy Biura CSP:
dr Michał Ciepły
dr Michał Laska
dr Elżbieta Łepkowska

Doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych prowadzonych przez CSP:
mgr inż. Barbara Barzycka
mgr Marta Bystrowska
mgr Katarzyna Cielecka-Nowak
MSc Leo Decaux
mgr Krzysztof Senderak
mgr Aleksander Uszczyk

Sekretariat Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPol) zlokalizowany przy Biurze CSP:
dr Maja Lisowska – Dyrektor Wykonawczy
dr Elżbieta Łepkowska – Oficer Wykonawczy