Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

WNoZ » Wydział » Struktura » Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Janusz Janeczek
Sekretariat Katedry – mgr Marta Kasprzyk
Strona katedry – http://www.kgmip.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Janusz Janeczek – profesor zwyczajny
prof. dr hab. Łukasz Karwowski – profesor zwyczajny
prof. dr hab. Maria Czaja – profesor nadzwyczajny
prof.dr hab. Leszek Marynowski – profesor nadzwyczajny
dr hab. Monika Fabiańska – profesor nadzwyczajny
dr hab. Evgeny Gałuskin – adiunkt
dr hab. Irina Gałuskin – adiunkt
dr hab. Aleksandra Gawęda – adiunkt
dr hab. Aniela Matuszewska – adiunkt
dr hab. Magdalena Misz-Kennan – adiunkt
dr hab. Mariola Jabłońska – adiunkt
dr hab. Danuta Smołka-Danielowska – adiunkt
dr hab. Iwona Jelonek, MBA – adiunkt
dr Daniel J. Dunkley – adiunkt naukowy
dr Lucyna Lewińska-Preis – st. wykładowca
dr Beata Smieja-Król – adiunkt
dr Tomasz Krzykawski – adiunkt
dr Eligiusz Szełęg – adiunkt
dr Krzysztof Szopa – adiunkt
dr Rafał Warchulski – adiunkt
dr Michał Bucha – asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Mirosława Głowacka – specjalista
mgr Marta Kasprzyk – specjalista
mgr inż. Mirosław Szczyrba – starszy technik

Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Ewa Teper – st. specjalista

Doktoranci
mgr Juroszek Rafał
mgr Krzątała Arkadiusz
mgr Maczuga Renata
mgr Marta Malecha
mgr Marta Stasiak
mgr Spunda Karol
mgr Rafał Kubik
mgr Natalia Sawicka
mgr Dorota Środek
mgr Marzena Żurek
mgr Tomasz Brachaniec
mgr Mirosław Szczyrba
mgr Rafał Warchulski
mgr Justyna Smolarek
mgr Anna Szpak
mgr Zbigniew Jelonek
mgr Adam Nocoń
mgr inż. Wojciech Szulik