Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Janusz Janeczek
Sekretariat Katedry – mgr Marta Kasprzyk
Strona katedry – http://www.kgmip.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Janusz Janeczek – profesor zwyczajny
prof. dr hab. Łukasz Karwowski – profesor zwyczajny
prof. dr hab. Maria Czaja – profesor nadzwyczajny
prof.dr hab. Leszek Marynowski – profesor nadzwyczajny
dr hab. Monika Fabiańska – profesor nadzwyczajny
dr hab. Evgeny Gałuskin – adiunkt
dr hab. Irina Gałuskin – adiunkt
dr hab. Aleksandra Gawęda – adiunkt
dr hab. Aniela Matuszewska – adiunkt
dr hab. Magdalena Misz-Kennan – adiunkt
dr hab. Mariola Jabłońska – adiunkt
dr hab. Danuta Smołka-Danielowska – adiunkt
dr hab. Iwona Jelonek, MBA – adiunkt
dr Daniel J. Dunkley – adiunkt naukowy
dr Lucyna Lewińska-Preis – st. wykładowca
dr Beata Smieja-Król – adiunkt
dr Tomasz Krzykawski – adiunkt
dr Eligiusz Szełęg – adiunkt
dr Krzysztof Szopa – adiunkt
dr Rafał Warchulski – adiunkt
dr Michał Bucha – asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Mirosława Głowacka – specjalista
mgr Marta Kasprzyk – specjalista
mgr inż. Mirosław Szczyrba – starszy technik

Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Ewa Teper – st. specjalista

Doktoranci
mgr Juroszek Rafał
mgr Krzątała Arkadiusz
mgr Maczuga Renata
mgr Marta Stasiak
mgr Spunda Karol
mgr Natalia Sawicka
mgr Dorota Środek
mgr Marta Jach-Nocoń
mgr Zbigniew Jelonek
mgr Adam Nocoń
mgr inż. Wojciech Szulik