Katedra Geografii Ekonomicznej

Kierownik Katedry – prof. dr hab Jerzy Runge
Sekretariat Katedry – mgr Maria Sobala
Strona Katedry – http://www.kge.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab Jerzy Runge – profesor nadzwyczajny
dr hab. Iwona Kantor-Pietraga – adiunkt
dr hab. Franciszek Kłosowski – adiunkt
dr hab. Robert Krzysztofik – adiunkt
dr hab. Anna Runge – adiunkt
dr hab. Marzena Lamparska – adiunkt
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko – adiunkt
dr hab. Sławomir Sitek – adiunkt
dr Valentin Mihaylov – adiunkt
dr Andrzej Soczówka – adiunkt
dr Marta Chmielewska – adiunkt
dr Tomasz Spórna – adiunkt
mgr Weronika Dragan – asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Maria Sobala – specjalista

Doktoranci
mgr Marlena Dyszy
mgr Wojciech Koman