Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Kierownik Katedry – dr hab.prof.UŚ Urszula Myga-Piątek
Sekretariat Katedry – mgr Patrycja Dzikowska
Strona katedry – http://kgrt.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka – profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.UŚ Urszula Myga-Piątek – profesor nadzwyczajny
dr hab. Sławomir Pytel – st.wykładowca
dr Michał Sobala – adiunkt
dr Katarzyna Pukowiec-Kurda – adiunkt

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Patrycja Dzikowska – st. referent

Doktoranci
mgr Agata Szweda
mgr Daniel Syrek
mgr Hanna Doroz