Katedra Geologii Podstawowej

WNoZ » Wydział » Struktura » Katedra Geologii Podstawowej

Kierownik Katedry – dr hab. Justyna Ciesielczuk (Zastępca Kierownika Katedry na czas urlopu prof. J Żaby)
Sekretariat Katedry – mgr Ewa Biały
Strona katedry – http://kgp.wnoz.us.edu.pl/


prof.dr hab. Jerzy Żaba – profesor zwyczajny
dr hab. Małgorzata Nita – adiunkt
dr hab. Jerzy Nita – adiunkt
dr hab. Justyna Ciesielczuk – adiunkt
dr Ryszard Chybiorz – adiunkt
dr inż. Dominik Jura – st. wykładowca
dr Ewa Kurowska – adiunkt
dr Bogumiła Piwowar – adiunkt
dr Tomasz Salamon – adiunkt
dr inż. Magdalena Zielińska – adiunkt
dr Krzysztof Gaidzik – adiunkt
dr Ewa Wójcik – adiunkt
dr Ryszard Kuzak – st. wykładowca
dr Jacek Szczygieł – adiunkt
mgr Sylwia Skreczko – asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Ewa Biały – st. specjalista
mgr Waldemar Bardziński – st. specjalista
mgr Małgorzata Manowska – st. specjalista

Doktoranci
mgr Anna Abramowicz
mgr Łukasz Marchewka
mgr Patrycja Michałowicz
mgr Paweł Pala
mgr Sylwia Skreczko
mgr Maciej Szuba
mgr Paweł Morawski