Katedra Geologii Podstawowej

Kierownik Katedry – prof.dr hab. Jerzy Żaba
Sekretariat Katedry – mgr Ewa Biały
Strona katedry – http://kgp.wnoz.us.edu.pl/


prof.dr hab. Jerzy Żaba – profesor zwyczajny
dr hab. prof. UŚ Justyna Ciesielczuk – adiunkt
dr hab. Małgorzata Nita – adiunkt
dr hab. Jerzy Nita – adiunkt
dr hab. Tomasz Salamon – adiunkt
dr Ryszard Chybiorz – adiunkt
dr inż. Magdalena Zielińska – adiunkt
dr Krzysztof Gaidzik – adiunkt
dr Jacek Szczygieł – adiunkt
dr Grzegorz Sadlok – adiunkt
dr inż. Dominik Jura – st. wykładowca
dr Ryszard Kuzak – st. wykładowca
mgr Sylwia Skreczko – asystent

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Ewa Biały – st. specjalista
mgr Waldemar Bardziński – st. specjalista
mgr Małgorzata Manowska – st. specjalista
dr Ewa Szram – starszy specjalista

Doktoranci
mgr Anna Abramowicz
mgr Patrycja Michałowicz
mgr Paweł Pala
mgr Sylwia Skreczko
mgr Maciej Szuba