Katedra Geologii Stosowanej

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Adam Idziak
Sekretariat Katedry – mgr Maria Dziurowicz
Strona katedry – http://www.kgs.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Adam Idziak – profesor zwyczajny
prof. dr hab. Mirosława Bukowska – profesor nadzwyczajny
prof. dr hab. Lesław Teper – profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.UŚ Jerzy Cabała – profesor nadzwyczajny
dr hab. Dariusz Malczewski – adiunkt
dr hab. Stanisław Ćmiel – adiunkt
dr hab. Sławomir Kędzior – adiunkt
dr hab. Bogdan Żogała – adiunkt
dr Iwona Stan-Kłeczek – adiunkt
dr Marta Kondracka – adiunkt
dr Maciej Mendecki – adiunkt
dr Katarzyna Sutkowska – adiunkt
dr Krzysztof Jochymczyk – st. wykładowca
dr Jolanta Pierwoła – st. wykładowca
dr Jarosław Badera – st. wykładowca

Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Maria Dziurowicz – st. specjalista

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Radosława Tomaszewska – specjalista
mgr Iwona Biegun – geolog

Doktoranci
mgr Barbara Bieta
mgr Weronika Nadłonek
mgr Agnieszka Dżaluk