Katedra Geomorfologii

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Jacek Jania
Sekretariat Katedry – mgr Jolanta Ziołowicz
Strona Katedry –http://www.kg.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Jacek Jania – profesor zwyczajny
dr hab. prof. UŚ Bogdan Gądek – profesor nadzwyczajny
dr hab. Wiesława Krawczyk – adiunkt
dr hab. Wojciech Dobiński – adiunkt
dr hab. Mariusz Grabiec – adiunkt
dr Dariusz Ignatiuk – adiunkt
dr Bartłomiej Szypuła – adiunkt
dr inż. Małgorzata Błaszczyk – adiunkt
dr Agnieszka Piechota – adiunkt
dr Joanna Szafraniec – adiunkt
dr Andrzej Tyc – st. wykładowca
dr Jan Leszkiewicz – st. wykładowca

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Jolanta Ziołowicz – specjalista
mgr Edyta Kądziela – st.technik

dr hab. Peter Walsh Honorary Fellow

Doktoranci
mgr Marcin Fila
mgr Katarzyna Juraszek-Wiewióra
mgr Mirosław Szumny
mgr MIchał Glazer
mgr inż. Barbara Barzycka
mgr Marta Bystrowska
mSc Leo Decaux
mgr Krzysztof Senderak
mgr inż. Aleksander Uszczyk