Katedra Geomorfologii

WNoZ » Wydział » Struktura » Katedra Geomorfologii

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Jacek Jania
Sekretariat Katedry – mgr Jolanta Ziołowicz
Strona Katedry –http://www.kg.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Jacek Jania – profesor zwyczajny
dr hab. prof. UŚ Bogdan Gądek – profesor nadzwyczajny
dr hab. Wiesława Krawczyk – adiunkt
dr hab. Wojciech Dobiński – adiunkt
dr hab. Mariusz Grabiec – adiunkt
dr Dariusz Ignatiuk – adiunkt
dr Bartłomiej Szypuła – adiunkt
dr inż. Małgorzata Błaszczyk – adiunkt
dr Agnieszka Piechota – adiunkt
dr Joanna Szafraniec – adiunkt
dr Andrzej Tyc – st. wykładowca
dr Jan Leszkiewicz – st. wykładowca

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Jolanta Ziołowicz – specjalista
mgr Edyta Kądziela – st.technik

dr hab. Peter Walsh Honorary Fellow

Doktoranci
mgr Marcin Fila
mgr Katarzyna Juraszek-Wiewióra
mgr Mirosław Szumny
mgr MIchał Glazer
mgr Michał Laska
mgr Michał Ciepły
mgr Elżbieta Łepkowska
mgr inż. Barbara Barzycka
mgr Marta Bystrowska
mSc Leo Decaux
mgr Krzysztof Senderak
mgr inż. Aleksander Uszczyk