Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Kierownik Katedry – dr hab.prof.UŚ Andrzej J.Witkowski
Sekretariat Katedry – mgr Ewa Kaczkowska
Strona katedry – http://khgi.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.UŚ Andrzej J.Witkowski – profesor nadzwyczajny
dr hab.inż.prof.UŚ Jacek Różkowski – profesor nadzwyczajny
dr Dominika Dąbrowska – adiunkt
dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz – adiunkt
dr inż. Marek Sołtysiak – adiunkt
dr Sławomir Sitek – adiunkt
dr Hanna Rubin – st. wykładowca
dr Krystyn Rubin – st. wykładowca
dr Piotr Siwek – st. wykładowca

Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Dorota Grabala – st. specjalista
mgr Jacek Wróbel – st. specjalista
mgr Ewa Kaczkowska – st. specjalista

Doktoranci
mgr Kinga Ślósarczyk