Katedra Klimatologii

Kierownik Katedrydr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza
Sekretariat Katedry – Irmina Rabęda
Strona Katedry – http://www.kk.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź – profesor zwyczajny
dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza – profesor nadzwyczajny
dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – adiunkt
dr hab. Małgorzata Falarz – adiunkt
dr Magdalena Opała-Owczarek – adiunkt
dr Łukasz Pawlik – adiunkt
dr Artur Widawski – starszy wykładowca

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Irmina Rabęda – referent

Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Tomasz Budzik – specjalista

Doktoranci