Katedra Paleontologii i Stratygrafii

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Leszek Marynowski (Kurator Katedry)
Sekretariat Katedry – mgr Grażyna Kisiel
Strona katedry – http://www.zsp.wnoz.us.edu.pl/


prof. dr hab. Grzegorz Racki – profesor zwyczajny
dr hab.prof.UŚ Mariusz Salamon – profesor nadzwyczajny
dr hab.prof.UŚ Michał Zatoń – profesor nadzwyczajny
dr hab. Paweł Filipiak – adiunkt
dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart – adiunkt
dr Michał Rakociński – adiunkt
dr Agnieszka Pisarzowska – adiunkt
dr Tomasz Wrzołek – st. wykładowca
dr Wojciech Krawczyński – st. wykładowca

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Grażyna Kisiel – specjalista

Doktoranci
mgr Krzysztof Broda
mgr Marcelina Kondas