Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Ireneusz Malik
Sekretariat Katedry – dr Beata Woskowicz-Ślęzak
Strona katedry – http://www.krsg.us.edu.pl/


prof. dr hab. Ireneusz Malik – profesor nadzwyczajny
dr hab. Jolanta Burda – adiunkt
dr hab. Krzysztof Wójcicki – adiunkt
dr hab. Jan Maciej Waga – adiunkt
dr hab. Halina Pawelec – adiunkt
dr hab. Agnieszka Czajka – adiunkt
dr Małgorzata Wistuba – adiunkt
dr Maria Fajer – starszy wykładowca
mgr Katarzyna Łuszczyńska –  asystent naukowy

Pracownicy naukowo-techniczni
dr Beata Woskowicz-Ślęzak – specjalista

Doktoranci
mgr Paweł Rutkiewicz
mgr Monika Franek
mgr Katarzyna Łuszczyńska