Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał

Kierownik Laboratorium: – mgr Włodzimierz Pawełczyk


dr Maciej Rybicki – specjalista
mgr Anna Sitek – st. technik
mgr Mariusz Gardocki – specjalista
mgr Aleksandra Zagórna – st. technik