Laboratorium Analiz Wody

Kierownik Laboratorium: – mgr inż. Grażyna Rusin, st.specjalista
e-mail


mgr inż. Ewa Jainta – st. specjalista
mgr Pelagia Domagalska – geograf
mgr Marzena Barczyk – specjalista
Iwona Milińska – specjalista
mgr Anna Głowacka-Dębowiec – specjalista
mgr Renata Fikier – specjalista