Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych

WNoZ » Wydział » Struktura » Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych

Kierownik Pracowni – dr hab. Stanisław Duber

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Barbara Liszka – specjalista