Wynalazek pracowników naszego Wydziału objęty ochroną patentową

WNoZ » Wynalazek pracowników naszego Wydziału objęty ochroną patentową

Wynalazek autorstwa pracowników naszego Wydziału: prof. dr. hab. Ireneusza Malika i dr Małgorzaty Wistuby został objęty ochroną patentową na mocy decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2018 roku. Uniwersytetowi Śląskiemu udzielono patentu na wynalazek pt.: „Sposób określania aktywności osuwiskowej gruntów”, który powstał w oparciu o długoletnie badania dendrochronologiczne prowadzone na stokach osuwiskowych i opiera się na innowacyjnym wykorzystaniu cech anatomii drewna buków zwyczajnych do datowania epizodów osuwania i określania częstości ich występowania.