X Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii

WNoZ » X Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii

Czas 11-12.04.2019 r.
Miejsce:
11.04.2019 r. – Wydział Nauk o Ziemi
12.04.2019 r. – GEOsfera Jaworzno

Organizatorzy:
Studenckie Koło Naukowe Paleontologów „Paradoxides”
Katedra Paleontologii i Strarygrafii WNoZ UŚ
Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie