XLV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

WNoZ » XLV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

9 i 10 lutego 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbędą się zawody II stopnia (okręgowe) XLV Olimpiady Geograficznej.

116 młodych pasjonatów geografii – uczniów 34 szkół z województwa śląskiego będzie miało okazję sprawdzić swoją wiedzę geograficzną. W pierwszym dniu eliminacji zawodnicy rozwiążą trzy zestawy zadań, natomiast w niedzielę wezmą udział w quizie oraz będą odpowiadać na wylosowane pytania. Pytania w zawodach ustnych będą dotyczyć charakterystyki fizycznogeograficznej wybranego obiektu i sposobu zagospodarowania  z obszaru Polski i Europy. Oceniać będzie jury, któremu przewodniczy dr hab. Adam Hibszer – przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej.
Uczniowie z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do zawodów ogólnopolskich, które będą trwać od 10 do 14 kwietnia 2019 r. w I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. Zwycięzcy zawodów centralnych mają szansę na udział w zawodach międzynarodowych: VI Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej (Suwałki, czerwiec/lipiec br.) oraz XVI Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej (Hong Kong, 30 lipca-5 sierpnia br.)
Z wynikami zawodów będzie można zapoznać się na stronie:
http://ptg.wnoz.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=85