ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

WNoZ » ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 24.04.2018 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe,

na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

W programie zebrania są wystąpienia:

 

dr hab. Beaty Smiei-Król pt. Minerały torfowisk”

dr. Marka Rumana pt. Procesy kształtujące jakość wody w zlewniach różnych

stref klimatycznych w kontekście lokalnego i globalnego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

 

Zapraszamy!

Organizatorzy:  dr hab. Franciszek Kłosowski  ,  dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski