Zmarł Prof. dr. hab. inż. Andrzej Różkowski

WNoZ » Zmarł Prof. dr. hab. inż. Andrzej Różkowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Różkowskiego

zasłużonego pracownika naszego Wydziału,
wybitnego geologa, twórcy i wieloletniego Kierownika Zakładu Hydrogeologii
i Geologii Inżynierskiej,
Prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
w latach 1993-1996

Członka Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych,
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Badań Naukowych,
Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska,
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
oraz International Association of Hydrogeologists,
International Mine Water Association.

Za działalność i dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uhonorowany został m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
i Złotą Odznaką Zasłużonego dla Polskiej Geologii.
W 2006 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte”
przyznaną „za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne”.

W Zmarłym tracimy cenionego nauczyciela,
wychowawcę wielu pokoleń hydrogeologów.
Człowieka wielkiego serca i umysłu, prawego i szlachetnego,
wspaniałego Przyjaciela.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia
składają
Władze Dziekańskie oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota)
o godz. 10.00 w Kościele p.w. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu-Pogoni przy ul. Orlej 19.
Pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Małobądzkiej w Będzinie (obok WNoZ).
Odjazd autokaru z parkingu przy WNoZ o godz. 9.40.